Cetirizin Actavis

Produkter i kategorien

Cetirizin Actavis (cetirizindihydrochlorid). Anvendelse voksne og børn 6-12 år: Lindring af høfeber, helårssnue og kronisk nældefeber. Dosering: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet daglig. Til patienter med moderat nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres til ½ tablet daglig. Børn 6-12 år (> 30 kg): 1 tablet daglig eller ½ tablet 2 gange daglig (morgen og aften). Børn 6-12 år (< 30 kg): ½ tablet én gang daglig. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Langtidsbehandling med cetirizin kan medføre øget risiko for karies på grund af mundtørhed. Patienterne bør derfor informeres om vigtigheden af mundhygiejne. Hver tablet indeholder 117 mg lactosemonohydrat, Cetirizin Actavis er derfor uegnet til personer, der lider af laktoseinsufficiens, galactosæmi, eller glucose/galactose-malabsorptionssyndrom. Forsigtighed bør udvises ved patienter med nedsat lever- og nyrefunktion. Forsigtighed anbefales ved samtidig indtagelse af alkohol eller anvendelse af CNS-hæmmende midler. Graviditet og amning: Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder. Cetirizin bør undgås under amning. Trafikfarlighed: Cetirizin kan have en mindre til moderat indflydelse på patientens reaktionsevne. Cetirizin kan forstærke virkningen af alkohol og CNS-hæmmende midler. Bivirkninger: almindelige: sløvhed, døsighed, mundtørhed; ikke almindelige: hovedpine, svimmelhed, uro, mavegener og fordøjelsesforstyrrelser; sjældne og meget sjældne: allergiske reaktioner, trombocytopeni, krampeanfald, synkope, okulogyr krise, takykardi, palpitationer, unormal leverfunktion, hepatitis, vægtøgning. Pakninger og priser pr. februar 2013: Tabletter á 10 mg 10 stk. i blisterpakninger: 22,45 kr., 20 stk.: 37,55 kr., 50 stk.: 57,75 kr. & 100 stk.: 92,05 kr. Alle pakninger indeholder indlægsseddel, som bør læses grundigt. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, DK-2820 Gentofte. Tlf. 7222 3131. Produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S. For dagsaktuelle priser se www.medicinpriser.dk