Sådan anvender du Antigentest Covid-19 Næsetest

 

Inden du går i gang, bør du vaske dine hænder med vand og sæbe eller rengør dine hænder med håndsprit.

 

Se video hvor Nana, farmakonom, viser hvordan COVID-19 hjemmetest skal anvendes - klik her eller på billedet.

 

 

 • Sørg for, at komponenterne i kittet har stuetemperatur (18-30 °C) inden udførelse af testen.
 • Åbn ekstrationsrøret ved at skrue låget af (hele låget). ADVARSEL: Åbn den væk fra dit ansigt, og pas på ikke at spilde noget af væsken.
 • Find podepinden i den forseglede indpakning. Identificer den bløde spids på podepinden.
 • Åbn pakken med podepinden og tag forsigtigt podepinden ud. ADVARSEL: Undgå at røre ved podepindens bløde spids med hænderne.
 • Vip hovedet lidt bagover. Før forsigtigt podepinden i det ene næsebor med den bløde spids først. Spidsen af podepinden bør som minimum føres 2,5 cm ind i næsen fra kanten af næseboret.
 • Tryk podepinden 3 gange mod næsevæggen i næseboret, for at sikre, at der indsamles både slim og celler. Lad podepinden være i næseboret i nogle sekunder. Gentag proceduren med den samme podepind i det andet næsebor. ADVARSEL: Dette kan føles ubehageligt. Før ikke podepinden længere ind, hvis du mærker kraftig modstand eller smerte.
 • Indsæt podepinden med prøven i ekstrationsrøret / reagensglas. Rør podepinden frem og tilbage fem (5) gange i ekstrationsrøret. Tryk vathovedet på podepinden fast mod rørets væg, så den fjernede prøve opløses i væsken.   
 • Gentag dette omhyggeligt tre til fem (3-5) gange. Fjern derefter podepinden, mens du sørger for, at så meget af opløsningen som muligt forbliver i røret. 
 • Skru hætten på ektrationsrøret / reagensglas.
 • Åbn aluminiumsposen og tag testkassetten ud. Læg testkassetten på en flad og plan overflade. ADVARSEL: Testkassetten skal tages i brug straks efter åbning.
 • Skru den øverste ende af dråberhætten af, og dryp 2 dråber (60 L) af testprøven i prøvebrønden (S), ved at trykke let på røret. ADVARSEL: Undgå dannelse af luftbobler i prøvebrønden (S). Påfører du mindre end 2 dråber kan der forekomme ugyldige resultater.
 • Resultatet aflæses efter 10-15 minutter. ADVARSEL: Hvis resultatet aflæses, når der er gået mere end 15 minutter, kan resultatet være forkert.
 • Ved positivt resultat vises der en rød reaktionslinje i kvalitetskontrolområdet (C) og i testområdet (T). Så er testresultatet for SARS-CoV-2-antigen i prøven positivt. Ved positivt resultat skal der altså være 2 streger. En positiv hjemmetest bør altid følges op med en PCR-test.
 • Ved negativt resultat vises der en rød linje i kvalitetskontrolområdet (C), men der vises ingen rød reaktionslinje i testområdet (T). Et negativt resultat angiver, at prøven er negativ for SARS-CoV-2-antigenet, eller at antigenniveauet er under detektionsgrænsen. Hvis prøveudtagningen blev udført forkert, kan der opnås et forkert negativt resultat. Ved negativt resultat skal der kun være 1 streg i kvalitetskontrolområdet (C). Et negativt resultat udelukker ikke fuldstændigt en COVID-19 infektion. Hvis du har vedvarende symptomer, eller hvis dine symptomer bliver mere alvorlige, bør testen gentages efter 1-2 dage, da SARS-CoV-2 ikke kan påvises præcist på alle stadier af en infektion. 
 • Ved ugyldigt resultat er der ikke nogen rød reaktionslinje i kvalitetskontrolområdet (C), er testen ugyldig. Utilstrækkelig prøvevolumen eller ukorrekt procedure er de mest sandsynlige årsager til manglende kontrollinje.  

Det brugte testkit kan bortskaffes med den normale dagrenovation i overensstemmelse med de gældende lokale regler.

En positiv hjemmetest bør altid følges op med en PCR-test.

 

Find Covid-19 næsetest her →

Find andre nyttige produkter, i en tid med Corona, her →

Webapoteket, december 2021