Der er hjælp at hente når du har allergi

 

Følgende produkter mod allergi og helårssnue kan hjælpe dig godt igennem pollensæson. 

 

Allergone

Allergone er et håndkøbslægemiddel, som indeholde antihistamin Acrivastin. Allergone bruges mod
overfølsomhedsreaktioner som fx høfeber, nældefeber, helårssnue og gener ved insektstik.

Midlet hæmmer virkningen af histamin og virker indenfor ½ til 1 time, og varer ca. 8-12 timer.

Allergone fås i kapsler med 8 mg og i pakningsstørrelser med 12 stk, 24 stk, 48 stk og 96 stk.


Tip:
Anvend gerne Allergone med en næsespray eller øjendråber ved høje pollental for en endnu bedre effekt. 

Find Allergone kapsler mod allergi og høfeber her >>

 

Altifex uden øget træthed

Altifex mod allergisk snue er et håndkøbslægemiddel, som indeholder et antihistamin Fexofenadin.

Midlet anvendes for at lindrer symptomer såsom løbende og kløende næse, nysen, samt tåre, kløe og rødme i øjnene. Alle symptomer som ofte opstår i forbindelse med høfeber. 

Altifex tabletter á 120 mg findes i pakninger med 10 stk., 30 stk. og 100 stk. En tablet virker i ca. 24 timer. 

Tip: Du kan med fordel supplere behandlingen af allergi med en skylning af næsen med fx Klaricare saltvand næsespray eller dråber

Find Altifex tabletter mod allergi og høfeber her >>

 

Mildin

Mildin mod allergi og høfeber er et håndkøbslægemiddel, som indeholder et antihistamin med det virksomme stof Loratadin.

Lægemidlet virker ved at hæmme virkningen af histamin, der medvirker ved udviklingen af en allergisk reaktion.

Mildin virker inden for ca ½ til 1 time og varer ca. 24 timer.

Tip: Suppler eventuelt behandlingen af allergi og høfeber med en skylning af næsen. Du kan lindre allergisymptomer i øjnene med øjendråber til allergi.

Find Mildin tabletter mod allergi og høfeber her >> Vialerg

Vialerg er håndkøbsmedicin mod allergi i tabletform. Tabletterne dæmper symptomer ved nældefeber og allergiske symptomer i øjne og næse.

Tabletterne hæmmer også virkningen af histamin, som opstår ved udviklingen af en allergiske reaktion.

Vialerg 10 mg findes i forskellige pakninger med 10, 30, 60 og 90 stk.

Find Vialerg tabletter mod allergi her >> 

 

Se hele Webapotekets udvalg af tabletter, kapsler, næsespray og øjendråber mod allergi og høfeber her >>

 

Her kan du se en guide til symptomer og behandlinger når du er plaget af pollenallergi og høfeber >>


Webapoteket, april 2021
opdateret marts 2022

 

 

 

Pligttekst Allergone (acrivastin) kapsler 8 mg.
Produkinformation Allergone (acrivastin) kapsler 8 mg.
Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Til lindring af symptomer på allergi (overfølsomhedssygdom) især høfeber, nældefeber, helårssnue og også ved for eksempel gener ved insektstik. Kan anvendes til voksne og børn over 15 år.
Dosering: 1 kapsel efter behov, højst 3 gange over en 24 timers periode. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.
Forsigtighedsregler: Forsigtighed ved overfølsomhed overfor nogle af indholdsstofferne og ved nedsat nyrefunktion. Stop med at tage kaplserne 3 dage før en allergitest udføres, da de kan påvirke resultatet og gøre testen upålidelig. Allergone kan forstærke den sløvende virkning af alkohol. Indeholder lactose. Brug af anden medicin: Undgå samtidig anvendelse af nervemedicin, sovemedicin og beroligende medicin.
Graviditet: Bør kun anvendes efter aftale med læge. Amning: Bør ikke anvendes.
Bivirkninger: Meget almindelig: Døsighed, i de fleste tilfælde af mildere karakter. Almindelig: Svimmelhed, hjertebanken, mundtørhed, hududslæt. Meget sjælden: Åndenød, overfølsomhed og hævelser af f.eks. arme og ben. Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Hævelse af ansigt, læber og tunge. Ikke kendt. Hovedpine, mavegener, kløe.
Pakningsstørrelser: 12, 16, 24, 30, 32, 48, 96, 120 kapsler. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

 

Pligttekst Altifex (fexofenadin) filmovertrukne tabletter 120 mg.
Produktinformation Altifex (fexofenadin) filmovertrukne tabletter 120 mg.

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Lindring af symptomer ved sæsonbetinget allergisk snue.
Dosering: Anbefalet dosering til voksne og børn over 12 år: 120 mg en gang daglig. Bør ikke anvendes til børn under 12 år.
Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed overfor fexofenadin eller andre af indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse til ældre, til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion samt til patienter med tidligere eller vedvarende hjertesygdom. Brugen skal ophøre 3 dage inden der foretages allergitest.
Brug af anden medicin: Tal med lægen, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler: erythromycin (mod infektion), ketoconazol (mod svamp), lopinavir/ritonavir (medicin mod HIV), medicin som indeholder aluminium eller magnesium (mod mavebesvær). Graviditet og amning: Bør ikke anvendes.
Bivirkninger: Almindelige: Hovedpine, sløvhed, svimmelhed, kvalme. Ikke almindelige: Træthed. Ikke kendt frekvens: Overfølsomhedsreaktioner (hævelser af hud, øjne, læber (angioødem), trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær, rødmen, systemisk anafylaksi), søvnløshed, nervøsitet, søvnforstyrrelser, mareridt/overdrevne drømme, hurtig hjerterytme, hjertebanken, diarre, udslæt, nældefeber, kløe.
Pakningsstørrelser: 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 og 200 (10 x 20) filmovertrukne tabletter.
Tilskud: Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte sygdomme. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S. Udlevering: HF.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk. 

 

 Pligttekst Mildin® (loratadin) 10 mg tabletter
Produktinformation Mildin® (loratadin) 10 mg tabletter
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Symptomer ved allergisk snue og kronisk nældefeber. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Børn 2-12 år over 30 kg: 1 tablet dagligt. Børn under 30 kg: Behandling ikke hensigtsmæssig. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for et indholdsstof. Forsigtighedsregler: Alvorligt nedsat leverfunktion. Indeholder lactose. Behandling bør ophøre to dage før priktest. Brug af anden medicin: Medicin, der hæmmer leverenzymer, kan føre til øgede bivirkninger. Spørg lægen. Graviditet og amning: Mildin® bør ikke anvendes. Bivirkninger: Hovedpine, søvnighed, træthed, nervøsitet, øget appetit, søvnløshed, allergiske reaktioner, svimmelhed, påvirkninger af hjerterytmen, kvalme, mundtørhed, mavekatar, unormal leverfunktion, udslæt, hårtab, vægtforøgelse. Pakningsstørrelser: 10, 30 og 100 stk. Tilskud: Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte sygdomme. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.: 63952700. Udlevering: HF. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

 

Pligttekst Vialerg® (cetirizindihydrochlorid) 10 mg filmovertrukne tabletter.
Produktinformation Vialerg® (cetirizindihydrochlorid) 10 mg tabletter.
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Voksne og børn fra 6 år: Lindring af symptomer i øjne og næse ved sæsonbetinget og helårs allergisk snue. Lindring af symptomer ved kronisk nældefeber.
Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Børn 6-12 år: ½ tablet 2 gange dagligt.
Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering anbefales til patienter med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion.
Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for indholdsstofferne eller overfor hydroxyzin eller piperazin derivater (nært beslægtede aktive stoffer i andre lægemidler). Ved alvorligt nedsat nyrefunktion.
Forsigtighedsregler: Indeholder lactose. Forsigtighed ved samtidig indtagelse af alkohol. Epilepsi. Blæreproblemer som medfører at blæren ikke kan tømmes. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes, spørg lægen.
Bivirkninger: Ikke almindelige: Træthed, utilpashed, kløe, udslæt, diarré, stikkende og snurrende fornemmelse i huden, ophidselse.
Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, aggression, forvirring, depression, hallucinationer, søvnløshed, kramper, for hurtig hjerterytme, unormal leverfunktion, nældefeber, ødem, vægtøgning.
Meget sjældne: Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk shock, hævelse af svælg og tunge (angioneurotisk ødem), udslæt), tics, lavt antal blodplader, bevidsthedstab, rystelser, muskelspændinger, ufrivillige bevægelser, smagsforstyrrelser, synsforstyrrelser, svien eller smerte ved vandladning, ufrivillig natlig vandladning.
Ukendt frekvens: Øget appetit, selvmordsforestillinger, hukommelsestab, hukommelsesbesvær, svimmelhed, problemer med at tømme blæren.
Pakningsstørrelser: 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 stk.
Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.: 63952700.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.